Lệ phí nộp hồ sơ và dịch vụ hỗ trợ

Hướng dẫn lệ phí nộp hộ

Lệ phí: 390.000VND/bộ
Lệ phí Visa đoàn đặc biệt: 240.000 VND/ bộ
Trung tâm visa thu lệ phí nộp hộ, lệ phí này không bao gồm trong lệ phí visa của Tổng lãnh sự quán.

Hướng dẫn

Ngoài lệ phí nộp hộ, các đương đơn có thể sử dụng các dịch vụ sau đây.


Dịch vụ phụ thu

Ảnh thẻ 50,000 VND/4 tấm(Ảnh thẻ theo tiêu chuẩn của Tổng lãnh sứ quán Hàn Quốc)

Dịch vụ photo, in ấn


복사/출력 서비스 비용 안내
PhotoIn ấn
2,000 VND/1 trang
thanh toán tiền mặt 
2,000 VND/1 trang
thanh toán tiền mặt

Dịch vụ tin nhắn - kiểm tra tình trạng hồ sơ

Trung tâm đăng ký visa cung cấp dịch vụ thông báo tình trạng hồ sơ cho các đương đơn bằng tin nhắn trong quá trình xin thị thực visa
Thông báo kết thúc quá trình xét duyệt hồ sơ của Tổng lãnh sự.
(Không thông báo kết quả visa)
Các dịch vụ trên đều miễn phí.