Lệ phí nộp hồ sơ và dịch vụ hỗ trợ

Hướng dẫn lệ phí nộp hộ

Lệ phí: 390.000VND/bộ (chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt)
Trung tâm visa thu lệ phí nộp hộ, lệ phí này không bao gồm trong lệ phí visa của Phòng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc.

Hướng dẫn

Ngoài lệ phí nộp hộ, các đương đơn có thể sử dụng các dịch vụ sau đây.


Dịch vụ bưu gửi

Đây là dịch vụ gửi trả - nhận kết quả tại nhà bằng đường bưu gửi. Dịch vụ được thực hiện bởi Công ty Bưu Điện Việt Nam.

 

+ Trong thành phố Hà Nội: 60.000VND - gửi trong vòng 1 ngày làm việc

+ Ngoài thành phố Hà Nội: 80.000VND - gủi trong vòng 3 ngày làm việc

Dịch vụ photo, in ấn


복사/출력 서비스 비용 안내
PhotoIn ấn
2,000 VND/1 trang
thanh toán tiền mặt 
2,000 VND/1 trang
thanh toán tiền mặt

Dịch vụ tin nhắn - kiểm tra tình trạng hồ sơ

Trung tâm đăng ký visa cung cấp dịch vụ thông báo tình trạng hồ sơ cho các đương đơn bằng tin nhắn trong quá trình xin thị thực visa
Thông báo kết thúc quá trình xét duyệt hồ sơ của Phòng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc.
(Không thông báo kết quả visa)
Các dịch vụ trên đều miễn phí.