Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
2975 Hồ sơ D2 Nam 2021-12-07 Chờ trả lời
2974 PCR My 2021-12-03 Chờ trả lời
2973 F3 F3 2021-12-03 Hoàn tất trả lời
2972 D2 D2 2021-12-02 Hoàn tất trả lời
2971 Hỏi về trường du học Tran Tran 2021-12-02 Hoàn tất trả lời
2970 Chứng minh tài chính trường top 2(đi theo diện trao đổi) trangzzz 2021-12-02 Hoàn tất trả lời
2969 Thắc mắc về hồ sơ du học trao đổi D2-6 D2-6 2021-12-02 Hoàn tất trả lời
2968 trường top 1% Thanh 2021-12-02 Hoàn tất trả lời
2967 trường được chứng nhận Dinh 2021-12-01 Hoàn tất trả lời
2966 Visa D2 DTTN 2021-12-01 Hoàn tất trả lời