Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
1674 Visa f3 Khai 2020-04-08 Hoàn tất trả lời
1673 HỎI VỀ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN VISA MULTI 5 NĂM Hyun Bin 2020-04-07 Hoàn tất trả lời
1672 HỎI VỀ CHỨNG CHỈ TIẾNG HÀN LIÊN QUAN ĐẾN VISA F6 July 2020-04-07 Hoàn tất trả lời
1671 Visa tìm việc D-10 cld 2020-04-06 Hoàn tất trả lời
1670 Thư mời visa D4 Phương 2020-04-06 Hoàn tất trả lời
1669 Thư mời Phương 2020-04-06 Hoàn tất trả lời
1668 Visa f3 Minh52 2020-04-06 Hoàn tất trả lời
1667 Visa TMD 2020-04-06 Hoàn tất trả lời
1666 Lịch trả kết quả visa Lai thu 2020-04-05 Hoàn tất trả lời
1665 Lấy visa Van Anh 2020-04-03 Hoàn tất trả lời