Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
2246 k kiem tra dc tinh trang visa sua 2020-09-29 Hoàn tất trả lời
2245 giấy tờ dịch thuật my 2020-09-29 Hoàn tất trả lời
2244 visa F3 Khánh 2020-09-28 Hoàn tất trả lời
2243 Visa C3-91 Loan 2020-09-25 Hoàn tất trả lời
2242 nop visa s 2020-09-25 Hoàn tất trả lời
2241 Ảnh J 2020-09-25 Hoàn tất trả lời
2240 dịch thuật tài liệu s 2020-09-25 Hoàn tất trả lời
2239 visa f3 tuyen 2020-09-23 Hoàn tất trả lời
2238 visa F3 My 2020-09-23 Hoàn tất trả lời
2237 Visa F3 theu 2020-09-22 Hoàn tất trả lời