Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
2377 Khám lao phổi Hai hoang 2021-01-15 Hoàn tất trả lời
2376 Xin visa D4 Qtran 2021-01-14 Hoàn tất trả lời
2375 D4비자 심사 소요기간 문의 sko 2021-01-14 Hoàn tất trả lời
2374 Xin visa Hai 2021-01-13 Hoàn tất trả lời
2373 thủ tục và form điền thông tin xin Visa phụ thuộc F3 lệ Quyên 2021-01-12 Hoàn tất trả lời
2372 Dấu tím hợp pháp hóa lãnh sự học bạ và bằng cấp 3 taepung 2021-01-08 Hoàn tất trả lời
2371 Thoi han bo sung ho so visa thuylu 2021-01-08 Hoàn tất trả lời
2370 visa c3 quý 2021-01-06 Hoàn tất trả lời
2369 Visa thăm thân F3 Uyên 2021-01-06 Hoàn tất trả lời
2368 Xin visa code Tom 2021-01-06 Hoàn tất trả lời