Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
2034 Xin lại visa d2-2 với sinh viên bảo lưu Huyen 2020-07-11 Chờ trả lời
2033 Xin lại visa d2-2 Hải 2020-07-10 Hoàn tất trả lời
2032 visa way 2020-07-10 Hoàn tất trả lời
2031 Thời gian cấp visa mai 2020-07-10 Hoàn tất trả lời
2030 Thời gian nộp visa hoa 2020-07-10 Hoàn tất trả lời
2029 visa thăm thân Giang 2020-07-10 Hoàn tất trả lời
2028 Thời gian cấp visa Thanh 2020-07-09 Hoàn tất trả lời
2027 Làm lại thẻ căn cước Vân 2020-07-09 Hoàn tất trả lời
2026 Về giấy khám sức khỏe khi xin visa F6 hanghoang 2020-07-09 Hoàn tất trả lời
2025 Xin Visa theo diện học bổng giáo sư Tranvu266 2020-07-09 Hoàn tất trả lời