Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
2522 Visa F-6-2 Nguyễn Ngọc Anh 2021-04-21 Chờ trả lời
2521 Visa du học D-4 Thụy Khuê 2021-04-20 Hoàn tất trả lời
2520 Thăm thân Longka 2021-04-19 Hoàn tất trả lời
2519 Visa c4 Duyhue 2021-04-18 Hoàn tất trả lời
2518 Hỏi Thủ Tục Hồ Sơ Visa D3 Tùng Dương 2021-04-15 Hoàn tất trả lời
2517 F-6-1 결혼비자 상태 허가 황도연 2021-04-12 Hoàn tất trả lời
2516 Visa thăm thân Tuyen nguyen 2021-04-12 Hoàn tất trả lời
2515 visa 2021-04-12 Hoàn tất trả lời
2514 Tờ tường Trinh Kim 2021-04-12 Hoàn tất trả lời
2513 visac3 long 2021-04-09 Hoàn tất trả lời