Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
1060 Tra kết quả visa Le loi 2019-08-25 Chờ trả lời
1059 Visa 10 năm miracle 2019-08-24 Chờ trả lời
1058 Tư vấn Ngo hoan 2019-08-23 Hoàn tất trả lời
1057 Visa Huy vu 2019-08-23 Hoàn tất trả lời
1056 Visa 5 năm cho đối tượng không có hộ khẩu Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh THU HANG 2019-08-23 Hoàn tất trả lời
1055 thay đổi ljch hẹn miny 2019-08-23 Hoàn tất trả lời
1054 NGÀY LẤY VISA My 2019-08-23 Hoàn tất trả lời
1053 Tài liệu xin visa du lịch Vietcuongnt 2019-08-22 Hoàn tất trả lời
1052 thời gian xử lý hồ sơ minhanh 2019-08-22 Hoàn tất trả lời
1051 Kết quả visa Nancy 2019-08-22 Hoàn tất trả lời