Hỏi đáp

~
공지사항에 대한 게시글
Số Tiêu đề Biệt danh Ngày đăng Tình trạng xử lý
2606 hồ sơ thăm thân bang 2021-06-19 Chờ trả lời
2605 Khám lao phổi khi xin visa thăm thân dài hạn Bich 2021-06-19 Chờ trả lời
2604 c3-1 hai 2021-06-18 Chờ trả lời
2603 Vísa thăm than Minh khang 2021-06-18 Hoàn tất trả lời
2602 visa F3 Linh 2021-06-17 Hoàn tất trả lời
2601 Thủ tục hồ sơ xin Visa D2 (Dành cho trường đại học được chứng nhận) Hoài Thu 2021-06-17 Hoàn tất trả lời
2600 Visa f3 Duyên 2021-06-17 Hoàn tất trả lời
2599 Visa du học d2 Hiền 2021-06-17 Hoàn tất trả lời
2598 Visa C3-1 Minh châu 2021-06-17 Hoàn tất trả lời
2597 Thời gian nhận kết quả Visa thăm thân C3-1 Hang 2021-06-16 Hoàn tất trả lời