Thông báo

Thông báo thay đổi mẫu thư mời visa kết hôn (F6)

  • Ngày đăng
    2023.12.05

<Thông báo thay đổi mẫu thư mời visa kết hôn (F6)>

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thực hiện việc thay đổi mẫu thư mời khi xin visa kết hôn (F6). Vui lòng tham khảo mẫu thư mời (mẫu mới) trong tệp tin đính kèm.

※ Áp dụng từ ngày 14.12.2023