Thông báo

Thông báo về việc thay đổi mẫu thư mời và bản khai kết hôn đối với visa kết hôn F-6

  • Ngày đăng
    2023.05.29

Thông báo về việc thay đổi mẫu thư mời và bản khai kết hôn đối với visa kết hôn F6

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam xin trân trọng thông báo bản khai kết hôn và thư mời (mẫu mới sửa đổi năm 2022) sẽ được áp dụng khi nộp visa kết hôn F6. Vui lòng tham khảo thư mời và bản khai kết hôn (mẫu mới) trong tệp đính kèm.

1. Thư mời (외국인 배우자 초청장)

2. Bản tường trình hoàn cảnh kết hôn của cô dâu nước ngoài (외국인 배우자의 결혼배경 진술서)

Áp dụng từ ngày 30/05/2023.

Hồ sơ xin visa kết hôn F-6 vui lòng tham khảo tại đường link dưới đây.

https://www.visaforkorea-vt.com/customercenter/notice/view/532