Thông báo

★★★ Hồ sơ cần thiết xin visa du lịch (C-3), Visa ngắn hạn nhiều lần (C-3) (Cập nhật 29.09.2023) ★★★

  • Ngày đăng
    2023.01.03

 VISA DU LỊCH (C-3-9): Visa nhập cảnh 01 lần, thời gian lưu trú tối đa 30 ngày, có giá trị sử dụng 03 tháng.

 

* Thời gian xử lý hồ sơ (không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)

- Công ty du lịch thường: 11 ngày

- Cá nhân: 16 ngày

 

Ⓐ Trường hợp công ty du lịch xin visa 

 

Phân loại

Hồ sơ cần thiết

※ Hồ sơ được cấp bởi cơ quan Nhà nước Việt Nam cần

được dịch thuật công chứng

Ghi chú

Công ty du lịch

Công ty du lịch Việt Nam

1

Danh sách người đăng ký xin cấp thị thực (Có đóng dấu công ty)

 

2

CMND/CCCD của nhân viên được ủy quyền nộp hồ sơ (bao gồm Giấy ủy quyền của công ty)

 

Người đăng ký xin cấp thị thực

1

Hộ chiếu bản gốc kèm bản sao (không cần dịch thuật công chứng, còn thời hạn trên 06 tháng)

 

2

Bản sao CMND/CCCD (không cần dịch thuật công chứng)

 

3

Đơn xin cấp thị thực (có dán ảnh)

Tham khảo mẫu

4

Lịch trình du lịch (dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn)

 

5

Hồ sơ chứng minh nghề nghiệp:

(Người lao động) Hợp đồng lao động hoặc Giấy chứng nhận đang làm việc.

** Khuyến khích nộp thêm hồ sơ về quá trình đóng bảo hiểm xã hội (không phải điều kiện bắt buộc).

(Kinh doanh tư nhân) Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận nộp thuế (không cần dịch thuật công chứng)

(Học sinh) Thẻ học sinh/sinh viên hoặc Giấy chứng nhận học sinh/sinh viên.

※ Trường hợp người đăng ký xin cấp thị thực là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, cần nộp giấy đồng ý du lịch của bố mẹ kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ (Xác nhận thông tin cư trú(mẫu CT07), giấy khai sinh, đăng ký kết hôn của bố mẹ...v.v có dịch thuật công chứng)

(Người về hưu) Giấy xác nhận lĩnh lương hưu, Giấy chứng nhận nghỉ hưu, Sổ bảo hiểm xã hội (lựa chọn 1)

 

6

Hồ sơ chứng minh tài chính:

(Người lao động) Bảng lương và sao kê tài khoản ngân hàng (03 tháng gần đây)

(Trường hợp còn lại) Xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng (được xác nhận trong vòng 02 tuần gần nhất) có tổng số tiền trên 5000 đô la Mỹ( khoảng trên 110.000.000 VND) với kỳ hạn gửi trên 01 tháng và sổ tiết kiệm bản gốc.

※ Trường hợp người đăng ký xin cấp thị thực là học sinh hoăc trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, cần nộp hồ sơ chứng minh tài chính của bố mẹ kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ (Xác nhận thông tin cư trú(mẫu CT07), giấy khai sinh, đăng ký kết hôn của bố mẹ...v.v có dịch thuật công chứng)

 

 

Ⓑ Trường hợp cá nhân tự xin visa 

Phân loại

Hồ sơ cần thiết

※ Hồ sơ được cấp bởi cơ quan Nhà nước Việt Nam cần được dịch thuật công chứng

Ghi chú

Người đăng ký xin cấp thị thực

1

Hộ chiếu bản gốc kèm bản sao (không cần dịch thuật công chứng, còn thời hạn trên 06 tháng)

 

2

Bản sao CMND/CCCD (không cần dịch thuật công chứng)

 

3

Đơn xin cấp thị thực (có dán ảnh)

Tham khảo mẫu

4

Lịch trình du lịch (dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn)

 

5

Giấy xác nhận đặt phòng khách sạn Hàn Quốc

 

6

Hồ sơ chứng minh nghề nghiệp:

(Người lao động) Hợp đồng lao động hoặc Giấy chứng nhận đang làm việc.

** Khuyến khích nộp thêm hồ sơ về quá trình đóng bảo hiểm xã hội (không phải điều kiện bắt buộc).

(Kinh doanh tư nhân) Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận nộp thuế (không cần dịch thuật công chứng)

(Học sinh) Thẻ học sinh/sinh viên hoặc Giấy chứng nhận học sinh/sinh viên.

※ Trường hợp người đăng ký cấp thị thức là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, cần nộp giấy đồng ý du lịch của bố

mẹ kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ (Xác nhận thông tin cư trú(mẫu CT07), giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ...v.v có dịch thuật công chứng).

(Người về hưu) Giấy xác nhận lĩnh lương hưu, Giấy

chứng nhận nghỉ hưu, Sổ bảo hiểm xã hội (lựa chọn

1)

 

7

Hồ sơ chứng minh tài chính:

(Người lao động) Bảng lương và sao kê tài khoản ngân hàng (03 tháng gần nhất)

(Trường hợp còn lại) Xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng (được xác nhận trong vòng 02 tuần gần nhất) có tổng số tiền trên 5000 đô la Mỹ( khoảng trên 110.000.000 VND) với kỳ hạn gửi trên 01 tháng và sổ tiết kiệm bản gốc.

※ Trường hợp người xin visa là học sinh hoặc trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi sẽ phải nộp hồ sơ chứng minh tài

chính của bố mẹ kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ

(Xác nhận thông tin cư trú (mẫu CT07), giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ...v.v có dịch thuật công chứng)

 

 

 

VISA NGẮN HẠN (C-3-1): VISA NHẬP CẢNH NHIỀU LẦN

 

Ⓐ Trường hợp công ty du lịch xin visa (điều kiện chung)

Phân

loại

Hồ sơ cần thiết

※ Hồ sơ được cấp bởi cơ quan Nhà nước Việt Nam cần được dịch thuật công chứng

 

Ghi chú

 

Công ty du lịch

 

Công ty du lịch Việt Nam

 

1

Danh sách người đăng ký xin cấp thị thực (Có đóng dấu công ty)

 

2

CMND/CCCD của nhân viên được ủy quyền nộp hồ sơ (bao gồm Giấy ủy quyền của công ty)

 

Người đăng ký xin cấp thị thực

1

Hộ chiếu bản gốc kèm bản sao (không cần dịch thuật công chứng, còn thời hạn trên 06 tháng)

 

2

Bản sao CMND/CCCD (không cần dịch thuật công chứng)

 

3

Đơn xin cấp thị thực (có dán ảnh)

Tham khảo mẫu

4

Hồ sơ cụ thể chứng minh người xin Visa thuộc đối tượng được cấp visa ngắn hạn (C-3-1) có giá trị nhập cảnh nhiều lần

Tham khảo mục 

 

Ⓑ Trường hợp cá nhân tự xin Visa (Điều kiện chung)

Phân loại

Hồ sơ cần thiết

※ Hồ sơ được cấp bởi cơ quan Nhà nước Việt Nam cần được dịch thuật công chứng

Ghi chú

Người đăng ký xin cấp thị thực

1

Hộ chiếu bản gốc kèm bản sao (không cần dịch thuật công chứng, còn thời hạn trên 06

tháng)

 

2

Bản sao CMND/CCCD (không cần dịch thuật công chứng)

 

3

Đơn xin cấp thị thực (có dán ảnh)

Tham khảo mẫu

4

Hồ sơ cụ thể chứng minh người xin Visa thuộc đối tượng được cấp visa ngắn hạn (C-3-1) có giá trị nhập cảnh nhiều lần

Tham khảo mục 

 

Ⓒ Hồ sơ chứng minh theo từng đối tượng đăng ký xin cấp visa ngắn hạn (C-3-1) có giá trị nhập cảnh nhiều lần

Loại Visa

Đối tượng

Hồ sơ cần thiết

※ Hồ sơ được cấp bởi cơ quan Nhà nước Việt Nam cần được

dịch thuật công chứng

Đối tượng được xin visa nhập cảnh nhiều lần, thời gian lưu trú 30 ngày với hiệu lực trong vòng 5 năm

1

Trường hợp đã từng nhập cảnh Hàn Quốc trong vòng 1 năm gần đây

※ Không công nhận trường hợp nhập cảnh    theo diện miễn thị thực và có visa du lịch theo đoàn, cá nhân diện (C-3-2), trường hợp đã nhập cảnh theo diện du lịch chữa bệnh (C-3-3) bị hạn chế.

- Những giấy tờ chứng minh lịch sử nhập cảnh như: Giấy chứng nhận được cấp visa, Bản sao thẻ  trú cho người nước ngoài...v.v

- (Hồ sơ chứng minh nghề nghiệp)

* (Người lao động) Hợp đồng lao động hoặc giấy chứng nhận công việc

※ Khuyến khích nộp thêm hồ sơ về quá trình đóng bảo hiểm xã hội (không phải điều kiện bắt buộc)

* (Kinh doanh cá nhân) Giấy phép đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận nộp thuế

* (Học sinh) Thẻ học sinh hoặc giấy chứng nhận học sinh

※ Trường hợp người xin visa là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi sẽ phải nộp giấy đồng ý du lịch của bố mẹ kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ (sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, đăng kí kết hôn của bố mẹ...v.v có dịch thuật công chứng)

* (Hưu trí) Giấy xác nhận lĩnh lương hưu, giấy chứng nhận nghỉ hưu, sổ bảo hiểm xã hội (lựa chọn 1)

 - (Hồ sơ chứng minh tài chính)

(Người lao động) Bảng lương và sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần đây (đánh dấu vào giao dịch nhận lương mỗi tháng)

(Trường hợp còn lại) Xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng (được xác nhận trong vòng 02 tuần gần nhất) có tổng số tiền trên 5000 đô la Mỹ (khoảng trên 110.000.000 VND), được gửi vào ngân hàng trước ít nhất một tháng kể từ ngày đăng kí visa.

※ Trường hợp người đăng ký xin cấp thị thực là học sinh hoăc trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, cần nộp hồ sơ chứng minh tài chính của bố mẹ kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ (Xác nhận thông tin cư trú(mẫu CT07), giấy khai sinh, đăng ký kết hôn của bố mẹ...v.v có dịch thuật công chứng)

2

Nhân viên công chức nhà nước, nhân viên thuộc khối doanh nghiệp nhà nước, nhân viên thuộc  hãng Hàng không-hãng tàu thuyền thường xuyên cập cảnh Hàn Quốc theo định kỳ

Giấy chứng nhận đang làm việc

3

Người  mức thu nhập hàng năm từ 8,000$ trở lên (khoảng 190 triệu đồng) hoặc  thẻ tín dụng tại ngân hàng      Shinhan-bank (hạng thẻ Platinium trở lên)

- (Chứng minh thu nhập) Những giấy tờ chứng minh thu nhập hàng năm như  Bảng lương  sao  tài khoản ngân hàng (trong vòng 1 năm gần đây)

- (Chứng minh khách hàng ưu tú) Bản sao 2 mặt thẻ tín dụng (mặt  trước/ mặt sau) và sao kê thẻ tín dụng trong vòng 6 tháng gần nhất v..v..

4

Đối tượng nhập cảnh để thiết lập doanh nghiệp nhằm mục đích buôn bán, phát triển năng lượng, hỗ trợ Hàn Quốc hoặc  thể tham gia các hoạt động  kết, đàm phán mà được mời bởi các cơ quan nhà nước Hàn Quốc.

- (Điều kiện chung) Lịch trình, những hồ sơ chứng minh liên quan đến ký hợp đồng (Hoặc lịch trình cuộc họp liên quan)

- (Người đại diện) Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng  nhận nộp thuế v..v..

- (Nhân viên) Hợp đồng lao động, hoặc Giấy chứng nhận đang làm việc v...v 

5

Đối tượng hoặc nhân sự chủ chốt tham gia sự kiện quốc tế theo lời mời của Chính phủ hoặc  quan công quyền Hàn Quốc.

- Giấy chứng nhận đang làm việc hoặc Hợp đồng lao động, Giấy mời (kèm theo lịch trình sự kiện).

6

Đại diện và cán bộ quản lý* (làm việc trên 1 năm) của công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán.

* Nhân viên quản lý nói trên thuộc nhóm phạm vi như: lãnh đạo, trưởng phòng, trưởng

nhóm có chức vụ quản lý các nhân viên thuộc cấp.

-(Đại diện công ty) Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận nộp thuế v..v..

-(Nhân viên quản lý) Bảng lương và sao  tài khoản ngân hàng (trong vòng 1 năm gần đây), Hợp đồng lao động hoặc Giấy chứng nhận đang làm việc v...v

7

Những người theo ngành báo chí thuộc  quan ngôn luận như phóng viên/ nhà báo (làm việc trên 1 năm)

Thẻ nhà báo, Giấy chứng nhận

đang làm việc, vv...

8

Đối tượng đảm nhiệm công tác giáo dục tại cơ quan giáo dục như: Giảng viên đại học , giáo viên  các trường tiểu học, trung học  sở     trung học phổ thông  những người  hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như diễn viên, nhạc sĩ, vận động viên thể dục, nghệ sĩ*

* Nghệ sĩ là những người có hoạt động được biết đến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như TV, báo v..v.

-(Giáo viên/ Giảng viên) Giấy chứng nhận đang làm việc

-(Nghệ sĩ) Các tài liệu được  đăng tải thông qua các  quan ngôn luận chủ yếu của Việt Nam, học vị/ bằng cấp chứng chỉ liên quan, giấy chứng nhận đang làm việc  hoặc hợp đồng lao động

9

Người đã nghỉ hưu từ 55 tuổi trở lên

 đang nhận lương hưu mỗi tháng 

10 triệu VNĐ trở lên

Giấy tờ chứng nhận lĩnh lương hưu

10

Người từng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại Hàn Quốc

Bằng tốt nghiệp cấp trong vòng 3 tháng gần nhất (không liên quan tới thời điểm tốt nghiệp).

11

Vợ/chồng, con cái trong độ tuổi vị thành niên của người  visa nhập cảnh ngắn hạn  nhiều lần (C-3-1) còn hiệu lực.

Các đối tượng thuộc nhóm số 2, 6 ~ 8, 13 ~ 15 có thể xin visa nhập cảnh nhiều lần cùng  lúc với các thành viên trong gia đình

Giấy tờ chứng minh quan hệ gia  đình ( Bản dịch công chứng Xác nhận thông tin cư trú(mẫu CT07), giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn...v.v)

12

Người có thị thực nhập cảnh  đã từng vào 22 nước* thuộc khối OECD trong 01 năm trở lại đây:

※Áo, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ai-xơ-len, Ai-len, Ý, Luxemburg,  Lan, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ, Canada, Úc,  Phần Lan.

Bản sao thị thực và dấu nhập cảnh

* Trong trường hợp không có dấu nhập cảnh như Úc hoặc Canada, yêu cầu nộp thêm vé máy bay hoặc ảnh đã chụp tại nước đó.

13

Người sở hữu tài sản cá nhân trên 200.000$ (khoảng 4.7 tỷ VNĐ) như bất động sản,  Tài chính,  Kinh doanh....

Hồ  chứng minh sở hữu các tài sản    nhân.

14

Nhân viên chính thức đã làm việc trên 03 năm tại các doanh nghiệp  vốn đầu tư trên 1.000.000$ tại Hàn Quốc

- Giấy chứng nhận đầu  người nước ngoài.

- Hợp đồng lao động hoặc giấy chứng nhận đang làm việc...v.v

15

Nhân viên công ty thuộc nhóm 100 doanh nghiệp lớn được xếp hạng tại Việt Nam (làm việc trên 01 năm)

Hồ  chứng minh việc công ty, doanh nghiệp nằm trong nhóm 100 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, Bảng lương thưởng và sao  kê tài khoản lương (trong vòng 01 năm trở lại), Hợp đồng lao động hoặc giấy chứng nhận đang làm việc...v.v

16

Người trên 65 tuổi

 Trong gia đình, chỉ  vợ/ chồng được đăng  xin cấp thị thực nhập cảnh nhiều

lần

Thay thế bằng việc nộp hộ chiếu

Trường hợp  thể đăng  nộp  thị thực nhập cảnh nhiều lần  hiệu lực 10 năm, thời gian lưu trú 90 ngày

 

1

Người làm việc trong các ngành nghề chuyên môn như (bác sĩ, luật sư, kế toán viên được công nhận, giáo  đại học...v.v), đại diện của doanh nghiệp nhà nước hoặc   nhân  vốn sở hữu trên 5 tỷ Won ( khoảng 85 tỷ đồng).

- (Các ngành nghề chuyên môn) Hợp đồng lao động hoặc  giấy chứng nhận đang làm việc, Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan...v.v

- (Đại diện doanh nghiệp) Giấy phép đăng  kinh doanh, giấy chứng nhận  nộp thuế.

2

Người  học vị Cử nhân đại học hệ 4 năm trở lên  Hàn Quốc hoặc có học vị Thạc sỹ trở lên  nước ngoài

- (Tốt nghiệp tại Hàn Quốc) Bằng tốt nghiệp cấp trong vòng 3 tháng gần nhất (không liên quan tới thời điểm tốt nghiệp).

(Tốt nghiệp ở nước ngoài) Nộp giấy công nhận văn bằng nước ngoài do "Cục Khảo thí và kiểm định giáo dục, Bộ Giáo dục và đào tạo" cấp.

3

Công chức nhà nước cấp trưởng phòng trở lên làm việc tại cơ quan Bộ, ban Ngành cùng gia đình.

- (Người nộp hồ sơ) Giấy chứng nhận đang làm việc

- (Gia đình) Giấy chứng nhận quan hệ (Xác nhận thông tin cư trú(mẫu CT07), giấy khai sinh, giấy đăng  kết  hôn...v.v  dịch thuật công     chứng)

4

Uỷ viên Quốc hội đang đương nhiệm

Giấy chứng nhận đang làm việc...v.v

 

 

VISA DU LỊCH CHỮA BỆNH (C-3-3)

Thời gian xử lý hồ sơ : 

○ Trường hợp nộp cá nhân - bằng thời gian xứ lý của VISA du lịch cá nhân

○ Trường hợp nộp theo các bệnh viện thành tích xuất sắc do Bộ Tư Pháp chỉ định  - bằng thời gian xứ lý của visa du lịch do công ty du lịch được chỉ định nộp

Đối tượng được cấp: 

Visa du lịch chữa bệnh được cấp cho người bệnh, người thân trong gia đình và người chăm bệnh được mời bởi các công ty, tổ chức đưa bệnh nhân người nước ngoài đi chữa bệnh đã đăng kí với Bộ Y tế Phúc lợi Hàn Quốc.

Người mời (phía Hàn Quốc)

Người được mời (phía Việt Nam)

 

1. Thư mời gốc (đóng dấu pháp nhân của tổ chức mời)

 

2. Giấy phép đưa bệnh nhân người nước ngoài đi chữa bệnh

 

3. Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị được mời (đã được cấp trong 3 tháng)

 

4. Giấy tờ chứng minh đã đặt lịch khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế Hàn Quốc (bao gồm chi phí điều trị dự kiến)

 

1.  Hộ chiếu và bản sao hộ chiếu (mặt có ảnh, Hộ chiếu phải còn hạn 6 tháng trở lên)

2. Đơn xin cấp visa (dán 1 ảnh thẻ, size 3.5cm x 4.5cm nền trắng)

 

3. Giấy khám bệnh, chẩn đoán, hồ sơ điều trị,v.v…những giấy tờ chứng minh quá trình khám, chữa bệnh do bệnh viện trong và ngoài nước cấp

(Trường hợp hồ sơ do bệnh viện tại Việt Nam cấp, phải dịch tiếng Hàn hoặc tiếng Anh công chứng trong 3 tháng gần nhất)


4. Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính cũng như năng lực chi trả các chi phí khám chữa bệnh và chi phí ăn ở đi lại khi lưu trú tại Hàn Quốc

- Xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng (được xác nhận trong vòng 2 tuần gần nhất) có tổng số tiền trên 5000 đô la Mỹ (khoảng trên 110.000.000vnd) với kỳ hạn gửi trên 1 tháng

- Sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất

- Trong trường hợp các cơ quan Hàn Quốc bao chi phí, có thể thay các giấy tờ chứng minh tài chính bằng văn bản của cơ quan Hàn Quốc.

 5. Hồ sơ chứng minh nghề nghiệp

- Người lao động: Hợp đồng lao động Nếu nộp đơn đồng ý cung cấp thông tin BHXH sẽ được miễn)

- Chủ doanh nghiệp: Giấy đăng kí kinh doanh, Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 03/TNDN

- Học sinh: Thẻ học sinh, sinh viên hoặc Giấy chứng nhận

- Hưu trí: Giấy xác nhận lĩnh lương hưu, Giấy chứng nhận nghỉ hưu, Sổ bảo hiểm xã hội (lựa chọn 1)

 

6. Bản sao CCCD/CMND

7. Trường hợp của người chăm bệnh đi cùng: Hợp đồng chăm bệnh

8. Trường hợp của người thân đi cùng: Giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình

 

□ Lưu ý khi nộp hồ sơ:

 

 Các tài liệu chuẩn bị tại Việt Nam được cấp bằng tiếng Việt thì cần phải có bản dịch công chứng sang tiếng Hàn hoặc tiếng Anh tại văn phòng công chứng do chính phủ Việt Nam cấp phép (bản dịch thuật công chứng phải có hạn trong vòng 3 tháng gần nhất) ※ Không cần công chứng đối với các tài liệu được cấp tại Hàn Quốc.

 

 Người cư trú từ Đà Nẵng trở về phía Bắc Việt Nam (bao gồm Đà Nẵng) có thể nộp hồ sơ tại Đại sứ quán (nếu người đang tạm trú thì phải có sổ tạm trú 1 năm trở lên)


- Người dân cư trú từ Đà Nẵng trở về phía Nam Việt Nam có thể nộp hồ sơ tại Tổng lãnh sự Thành Phố Hồ Chí Minh.

 

 Trong trường hợp gặp khó khăn khi xét hồ sơ đã nộp, Đại Sứ Quán Lãnh Sự Quán có thể yêu cầu phỏng vấn hoặc bổ sung thêm hồ sơ.

 

 Các hồ sơ cần thêm khi nộp thay

- (Các bệnh viện thành tích xuất sắc do Bộ Tư Pháp chỉ định - flie đính kèm): Giấy ủy quyển, bản sao CCCD/CMND của người nộp thay

- (Các người thân đi cùng): Giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình

- (Người chăm bệnh đi cùng): Hợp đồng chăm bệnh

 

 Tập tin đính kèm:

1. Đơn xin cấp visa

2. Mẫu thư mời

3. Thư bảo lãnh 

4. Danh sách các bệnh viện thành tích xuất sắc do Bộ Tư Pháp chỉ định

5. Đơn đồng ý cung cấp thông tin BHXH