Thông báo

★★★ Hồ sơ cần thiết khi xin Visa Đại Đô Thị (C-3-91) (Thay đổi ngày 17/1/2023) ★★★

  • Ngày đăng
    2023.01.03

Visa Đại Đô Thị (C-3-91): Thị thực đi lại nhiều lần, thời gian lưu trú 30 ngày,  hiệu lực trong vòng 05 năm

Thời gian xử lý hồ sơ : 16 ngày (bao gồm ngày thu hồ sơ và ngày làm việc từ thứ 2~ thứ 6)

 

 Hồ  cần thiết cho các công ty du lịch đại diện nộp hồ  xin visa


Phân loại

Hồ  cần thiết

 Hồ  được cấp bởi  quan Nhà nước Việt Nam cần được dịch thuật công chứng

Ghi chú

Công ty du lịch

Công

ty du

lịch

Việt Nam

1

Danh sách người đăng  xin cấp thị thực (Có đóng dấu công ty)

 

2

Bản sao CMND/CCCD nhân viên được ủy quyền nộp hồ sơ (bao gồm giấy ủy quyền của công ty)

 

Người đăng  xin cấp thị thực

1

Hộ chiếu bản gốc kèm bản sao (không cần dịch thuật công chứng, còn thời hạn trên 06 tháng)

 

2

Bản sao CMND/CCCD (không cần dịch thuật công chứng)

 

3

Đơn xin cấp thị thực (có dán ảnh)

Tham khảo mẫu

4

Bản gốc và bản dịch công chứng Giấy xác nhận thông tin cư trú (mẫu CT07 do cơ quan công an phường xã cấp).

- Thường trú tại Hà Nội trên 1 năm ( ghi ở mục số 8 trên mẫu CT07).

- Chỉ công nhận giấy xác nhận tất cả nội dung bao gồm cả ngày cấp in từ trên hệ thống (giấy xác nhận ghi chép bằng tay không được công nhận là giấy xác nhận có hiệu lực).

- Cần ghi thông tin thành viên khác trong hộ gia đình ở mục số 7 trên mẫu CT07.

 Trường hợp còn lưu giữ bản gốc sổ hộ khẩu, khuyến khích nộp hồ sơ cùng bản gốc và bản photo sổ hộ khẩu (tuy nhiên đây không phải là điều kiện bắt buộc, chỉ nộp bản photo không cần dịch thuật công chứng).

 

5

Hồ  chứng minh công việc

- (Người lao động) Hợp đồng lao động hoặc Giấy chứng nhận công việc. 

※ Khuyến khích nộp thêm hồ sơ về quá trình đóng bảo hiểm xã hội (không phải điều kiện bắt buộc)

- (Kinh doanh  nhân) Giấy phép đăng  kinh doanh, Giấy chứng nhận nộp thuế (không cần dịch thuật công chứng).

- (Học sinh) Thẻ học sinh hoặc giấy chứng nhận học sinh

※ Trường hợp người đăng ký cấp thị thực là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, cần nộp giấy đồng ý du lịch của bố mẹ kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ (sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, đăng ký kết hôn của bố mẹ...v.v có dịch thuật công chứng)

- (Hưu trí) Giấy xác nhận lĩnh lương hưu, Giấy chứng nhận nghỉ hưu, Sổ bảo hiểm  hội (lựa chọn 1)

 

6

Hồ  chứng minh tài chính

- (Người lao động) Bảng lương  sao  tài khoản ngân hàng (03 tháng gần đây)

- (Trường hợp còn lại) Sao  tài khoản ngân hàng (03 tháng gần nhất)

 Trường hợp người xin visa  trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi sẽ phải nộp hồ sơ chứng minh tài chính của bố mẹ kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ (sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, đăng ký kết hôn của bố mẹ...v.v có dịch thuật công chứng)

 

 

Ⓑ Hồ sơ cần thiết đối với trường hợp tự xin visa

 

Phân loại

Hồ  cần thiết

 Hồ  được cấp bởi  quan Nhà nước Việt Nam cần được dịch thuật công chứng

Ghi chú

Người đăng  xin cấp thị thực

 

1

Hộ chiếu bản gốc kèm bản sao (không cần dịch thuật công chứng, còn thời hạn trên 06 tháng)

 

2

Bản sao CMND/CCCD (không cần dịch thuật công chứng)

 

3

Đơn xin cấp thị thực (có dán ảnh)

Tham khảo mẫu

4

Bản gốc và bản dịch công chứng Giấy xác nhận thông tin cư trú (mẫu CT07 do cơ quan công an phường xã cấp).

- Thường trú tại Hà Nội trên 1 năm ( ghi ở mục số 8 trên mẫu CT07).

- Chỉ công nhận giấy xác nhận tất cả nội dung bao gồm cả ngày cấp in từ trên hệ thống (giấy xác nhận ghi chép bằng tay không được công nhận là giấy xác nhận có hiệu lực).

- Cần ghi thông tin thành viên khác trong hộ gia đình ở mục số 7 trên mẫu CT07.

 Trường hợp còn lưu giữ bản gốc sổ hộ khẩu, khuyến khích nộp hồ sơ cùng bản gốc và bản photo sổ hộ khẩu (tuy nhiên đây không phải là điều kiện bắt buộc, chỉ nộp bản photo không cần dịch thuật công chứng).

 

5

Hồ  chứng minh công việc

- (Người lao động) Hợp đồng lao động hoặc Giấy chứng nhận công việc. 

※ Khuyến khích nộp thêm hồ sơ về quá trình đóng bảo hiểm xã hội (không phải điều kiện bắt buộc)

- (Kinh doanh  nhân) Giấy phép đăng  kinh doanh, Giấy chứng nhận nộp thuế (không cần dịch thuật công chứng).

(Học sinh) Thẻ học sinh hoặc giấy chứng nhận học sinh.

※ Trường hợp người đăng ký cấp thị thực là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, cần nộp giấy đồng ý du lịch của bố mẹ kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ (sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, đăng ký kết hôn của bố mẹ...v.v có dịch thuật công chứng)

(Hưu trí) Giấy xác nhận lĩnh lương hưu, Giấy chứng nhận nghỉ hưu, Sổ bảo hiểm  hội (lựa chọn 1)

 

6

Hồ  chứng minh tài chính

(Người lao động) Bảng lương  sao  tài khoản ngân hàng (03 tháng gần đây)

(Trường hợp còn lại) Sao  tài khoản ngân hàng (03 tháng gần nhất)

 Trường hợp người xin visa  trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi sẽ phải nộp hồ sơ chứng minh tài chính của bố mẹ kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ (sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, đăng ký kết hôn của bố mẹ...v.v có dịch thuật công chứng)