Thông báo

Thông báo nội dung thay đổi liên quan đến "Giấy xác nhận khám lao phổi"

  • Ngày đăng
    2022.11.24

THÔNG BÁO NI DUNG THAY ĐI LIÊN QUAN ĐN  GIY XÁC NHN KHÁM LAO PHI”

 

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam trân trọng thông báo về việc nộp Giấy xác nhận khám lao phổi và một số hạng mục liên quan có thay đổi khi xin thị thực Hàn Quốc như sau:

o Đối tượng áp dụng:

- Công dân quốc gia có tỷ lệ mắc lao phổi cao (bao gồm Việt Nam)

① Trường hợp xin  thị thực với mục đích lưu trú  trên 90 ngày tại Hàn Quốc

※ Bao gồm cả đối tượng đăng ký loại thị thực lưu trú dài hạn nhưng thời hạn thị thực cấp dưới 90 ngày.

Trường hợp đăng ký loại thị thực “ Lao động thời vụ” ngắn ngày (C- 4) và các trường hợp là người nhà của bệnh nhân người nước ngoài đang điều trị lao phổi tại Hàn Quốc được mời sang với tư cách chăm sóc người bệnh.

o Đối tượng được miễn trừ:

Phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 6 tuổi.

- Trường hợp sở hữu thị thực Ngoại giao (A- 1), Công vụ (A- 2), Hiệp định (A- 3).


Quy định trên được áp dụng và có hiệu lực từ ngày 01/12/2022.* Tài liệu đính kèm:

1. [서식1]결핵진단서-Mẫu chứng nhận khám lao phổi

2. [서식2]결핵 치료결과 확인서-Chứng nhận kết quả điều trị Lao phổi

3. Thông báo về việc nội dung thay đổi liên quan đến giấy xác nhận khám lao phổi

4. Bệnh viện chỉ định khám lao phổi khi xin Visa_결핵 건강진단서 발급 지정 병원