Thông báo

Hướng dẫn đăng kí thay đổi thông tin hộ chiếu trong thời gian thị thực được cấp còn hiệu lực

  • Ngày đăng
    2022.05.31

1. Đối tượng được đăng kí : Người đã được cấp thị thực bởi Đại sứ quán Hàn Quốc, nhưng hộ chiếu sử dụng khi đăng kí thị thực bị hư hỏng hoặc hộ chiếu hết hiệu lực dẫn đến phải cấp lại hộ chiếu mới (lưu ý: chỉ được đăng kí trong thời gian thị thực còn hiệu lực) 

 ※ Trường hợp cấp hộ chiếu mới do thất lạc hộ chiếu thì phải xin cấp lại thị thực tại Trung tâm visa.

2. Hồ sơ cần nộp : Bản scan trang thông tin hộ chiếu cũ và hộ chiếu mới

3. Cách đăng kí :

Truy cập KOREA VISA PORTAL (www.visa.go.kr),

Nhấn “Application > Change of Passport Information” ở bên góc trái màn hình.

Tại đây, thực hiện nhập thông tin đăng kí và tải bản scan đính kèm.

  ※ Tham khảo file đính kèm

(Đối với hộ chiếu dán cũ thì số Visa Number nhập VT.... và số dòng trên, không nhập 4 số dòng dưới)

4. Kiểm tra kết quả : Kiểm tra kết quả thay đổi thông tin hộ chiếu và in ‘Giấy xác nhận thị thực’ tại trang KOREA VISA PORTAL

(Check Application Status > Check Application Status & Print)


Đính kèm: Hướng dẫn thay đổi thông tin hộ chiếu trên thị thực